Forex Trading

Ile wynosi PKB per capita Warszawie? Więcej niż w Berlinie!

Pięć kolejnych ostatnich pozycji w rankingu 241 regionów zajmuje właśnie ten kraj. Region północno-zachodni miał PKB na poziomie 34 proc. Średniej UE, północno-środkowy 35 proc., a południowo-środkowy 36 proc. PKB w PPS na mieszkańca dwóch pozostałych regionów odpowiadało 41 i 42 proc. Ciekawe są również dane dotyczące Włoch. Wyraźnie widzimy tutaj podział na bogatą Północ oraz biedne Południe.

Co obniża PKB per capita w Polsce?

Średniej UE (41 proc. poniżej średniej UE). Szwecja, Niemcy, Finlandia, Malta i Francja to kolejne państwa członkowskie UE, których PKB na mieszkańca jest wyższy od średniej unijnej. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przedstawił swoje najnowsze prognozy, według których Polska może stać się 20. Według nich PKB Polski na przełomie 2023 i 2024 roku może osiągnąć 860 mld USD. W tym samym czasie Turcja, która obecnie plasuje się na 17.

Polskie PKB per capita to blisko 70 proc. średniej państw OECD. Ogromny wzrost

Wielkopolska odpowiadała za 9,8% gospodarki, a województwo dolnośląskie za 8,6%. Gdy dodamy do tego odpowiadające za 8% PKB województwo małopolskie, to okaże się, Twitter Honeywell i Nextera Energy na II kwartał 2021 że regiony te stanowią 56% PKB Polski. Trzeba na początku zaznaczyć, że wyniki są przedstawione w parytecie siły nabywczej, czyli nie uwzględniają kosztów życia.

Bogactwo województw w porównaniu do państw. Sama Warszawa przebija Japonię

536 mld PLN to obecnie ok. 120 mld USD. Bazując na danych Banku Światowego, można założyć, że gospodarka regionu warszawskiego stołecznego jest porównywalna do Słowacji. Dla porównania, PKB Ukrainy wyniosło według BŚ w 2022 roku 161 mld USD. Jak możemy zauważyć region „Warszawski stołeczny” jest prawie 9-krotnie większy niż całe województwo opolskie. Nawet województwo śląskie jest półtora raza mniejsze. W Polsce występuje pięć województw z PKB niższym niż 100 mln PLN.

  1. Na Słowacji (173proc. do 74 proc.), na Węgrzech (145 proc. do 71 proc.) oraz w Polsce (156proc. do 71 proc.).
  2. Oznacza to, że montowania niemieckich samochodów w Polsce również zwiększa PKB Polski.
  3. Bazując na danych Banku Światowego, można założyć, że gospodarka regionu warszawskiego stołecznego jest porównywalna do Słowacji.
  4. Jakie regiony wyprzedzają Warszawę?
  5. Państwo to opiera swoją gospodarkę o wydobycie oraz przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego.

Polska na mapie unijnego bogactwa. Tylko Warszawa ma PKB per capita powyżej średniej UE

Mniej rozpowszechnioną wiedzą jest PKB województw w Polsce oraz, które z nich mają największy, a które najmniejszy wpływ na ogólny wynik dla naszego państwa. Poniższy artykuł rozjaśni te kwestie. Zachodniopomorskie oraz lubuskie odnotowały bardzo podobny wynik. Pierwsze z nich najbardziej zbliżone jest do Palau ( USD), lubuskie z kolei do Bułgarii ( USD).

Kolejne kraje to Włochy, Słowenia, Cypr i Czechy. Ich PKB per capita wyrażone w standardzie siły nabywczej mieszczą się w przedziale do 10 proc. Zdecydowanie najwyższy PKB na mieszkańca spośród wszystkich 27 krajów uwzględnionych w tym porównaniu ma Luksemburg (261 proc. średniej UE), gdzie PKB na mieszkańca jest o 161 proc. Dlatego Eurostat do porównań wykorzystuje standard siły nabywczej, w skrócie PPS, który jest sztuczną jednostką walutową. Teoretycznie za jeden PPS można kupić taką samą ilość towarów i usług w każdym kraju. Na drugim miejscu znalazł się region śląski, który wygenerował w 2022 roku 12,1% PKB Polski.

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 1 kwartale 2023 roku

Ile wynosi PKB per capita w Warszawie? Mieszkańcy, których regionów UE są najbogatsi? Jakie regiony wyprzedzają Warszawę?

Województwo łódzkie jest już tym, które znalazło się poniżej średniego poziomu PKB per capita dla całej Polski. Omawiany region najbardziej podobny jest do Panamy ( USD). Następnie jest małopolskie z wynikiem zbliżonym do Malediwów ( USD) i Rumunii ( USD). Z Kolei kujawsko-pomorskie może pochwalić się PKB per capita na poziomie Chile ( USD) oraz Federacji Rosyjskiej ( USD). Wielkopolskie i śląskie osiągnęły podobny wynik. Jednak do tego pierwszego najbardziej pasuje Barbados ( USD), a drugiego Węgry ( USD).

Region Warszawski stołeczny wytworzył prawie 18 proc. PKB (ok. 413 mld zł) i jego wartość podniosła się w ciągu roku o 2,4 proc. 14 zachowań które tracą pieniądze traderów Zaś Mazowiecki region wytworzył 5,5 proc. PKB i wartość ta zmieniła się o 0,1 proc. Warto wyjaśnić także co oznacza skrót „PPP„.

Najmniejszą gospodarką pochwalić może się województwo opolskie, gdzie PKB jest porównywalne do PKB Mołdawii lub Macedonii Północnej. Przede wszystkim to, że najbiedniejsza jest wschodnia ściana UE. Listę najbiedniejszych regionów UE zdominowała Bułgaria. To właśnie tutaj znajduje się większość o najniższym PKB per capita PPP. W Rumunii podobnie jak w Polsce stolica kraju dystansuje inne regiony w państwie. Biedniejsza okazała się Grecja, która do dziś dźwiga się po kryzysie sprzed 15 lat.

Na kolejnej pozycji znalazło się województwo pomorskie. Jego produkt krajowy na mieszkańca można porównać do Polski ( USD) i Chorwacji ( USD). Bogactwo województw naszego państwa może być różnie postrzegane. Polska także ma swoich przedstawicieli wśród unijnych biedaków. Najniższy poziom PKB na mieszkańca w Polsce liczony w PPS zanotowano w województwie lubelskim.

GUS podał najnowsze wstępne dane o PKB dla regionów, z których wynika, że w 2017 roku we wszystkich regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących. W porównaniu Europejskie akcje: to wszystko oczy na Brexit do 2016 roku, największy skok PKB (o 8,1 proc.) odnotowano w województwie podlaskim. Jednak na tle całego kraju, PKB tego regionu miało niewielki udział w produkcji całego kraju.